BrainMedic to zespół specjalistów, którzy przy współpracy z naukowcami tworzy Centrum Terapii Nowoczesnej. Główną determinacją do powołania BrainMedic była niezwykła – poparta międzynarodowymi badaniami – skuteczność neurostymulacji jako metody wsparcia dla osób borykających się z kryzysem psychicznym czy emocjonalnym, osób uzależnionych a z drugiej strony również takich, które chcą wzmocnić swoje funkcje poznawcze czy motoryczne. W swojej pracy łączymy praktykę kliniczną z wiedzą naukową wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie usprawniające działanie naszego mózgu. To co nas wyróżnia to przede wszystkim indywidualne podejście i praca w oparciu o relacje z pacjentem oraz dbałość o jego komfort i bezpieczeństwo.
//Czym się zajmujemy

Nasza oferta

Terapia zaburzeń psychicznych

Terapię przy wykorzystaniu mikropolaryzacji stosujemy głównie w domenie terapii zaburzeń o podłożu depresyjnym. W przypadku gdy zauważysz u siebie niepokojące objawy, które mogą być sygnałem alarmujacym o rozwijającej się depresji, nie czekaj – poddaj się specjalistycznej diagnozie.

Terapia Uzależnień

We współczesnym świecie dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych nie tylko ułatwia ich pierwsze zastosowanie ale stwarza dla ludzi ryzyko pojawienia się u nich różnych uzależnień.

Wzmocnienie funkcji psychomotorycznych

Dzięki zastosowaniu neurostymulacji kory motorycznej możemy wywołać stan, w którym komórki nerwowe szybciej nawiązują i wzmacniają nowe połączenia neuronalne, powstałe na skutek treningu.

Wzmocnienie funkcji poznawczych

Prowadzimy specjalistyczną diagnozę funkcjonowania mózgu w oparciu o analizę fal EEG oraz indywidualną terapię dzieci i młodzieży ukierunkowaną na wzmocnienie procesów poznawczych w zakresie uwagii i koncentracji.

//Co o nas mówią

Opinie